SPORTEM KE ZDRAVÍ, RADOSTI A KREATIVITĚ

Cílem je seznamovat děti nenásilnou formou s různými typy sportů, s trenéry a s prostředím, do kterého se běžně nemusí dostat. Snaží se vést kluky a holky k radosti z pohybu a k všestrannému rozvoji pohybových schopností, podporovat kreativitu a vytvářet předpoklady pro pozdější sportovní realizaci dětí.

Všestraně pohybově rozvíjíme děti v předškolním věku.

V praxi projekt funguje tak, že si třídy 1x týdně mohou vyzkoušet určitý druh sportu a učí se pohybové gramotnosti – během školního roku tak děti postupně vystřídají celou sportovní nabídku. Chceme přivádět kluky a holky hravou a zábavnou cestou ke sportu.