Soukromá sportovní školka

Pravidelný, zdravý pohyb by měl patřit k základním návykům každého dítěte. S dětmi se pracuje podle společně vytvořené sportovně-vzdělávací koncepce, která je zaměřená na všestranný pohybový rozvoj dětí již od 2 let věku.

V odpoledních hodinách individuální a tvořivá činnost s dětmi – např. grafomotorika, logopedie, haptická cvičení apod.

Nabídka sportovních a tvořivých aktivit pro děti bude široká. Z těch sportovních nabídneme atletiku, plavání, bruslení, lyžování, overbally a cvičení s míči, basketbal, fotbal, tenis, dětskou a moderní gymnastiku, karate a sebeobranu, florbal, trampolíny, bosu a balanční cvičení, netradiční sporty, prostě všestranný pohybový rozvoj.

 

 

Školku otevřeme v roce 2022, podrobnosti v říjnu 2021.

 

Na co jsme specialisté

Co ještě umíme